DISCLAIMER, COPYRIGHT & PRIVACY

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Festival Waanzin omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website.

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan Festival Waanzin verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van Festival Waanzin, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Festival Waanzin gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Festival Waanzin passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Festival Waanzin verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, (profiel) foto’s, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Indien je via onze site solliciteert, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar. 

Festival Waanzin heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Festival Waanzin ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Festival Waanzin over jou verzamelt via de website festivalwaanzin.nl Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Festival Waanzin.

Doeleinden

Festival Waanzin kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin;
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van de Festival Waanzin worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (WhatsApp/SMS/EMS/MMS-berichten) via social media of per gewone post;
  • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook en Twitter, onze (festival) app(s) download of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms.
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse; 
  • en ter verbetering en beveiliging van haar websites;

Indien de gebruiker geen berichten meer van Festival Waanzin wilt ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal Festival Waanzin informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Gegevens wijzigen

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Indien je een relatie met Festival Waanzin hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: info@festivalwaanzin.nl

Onderaan elk e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Festival Waanzin ontvangt, heb je als gebruiker ook de mogelijkheid om je af te melden van een mailinglijst, hierna zul je van Festival Waanzin van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

Festival Waanzin doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan festivalwaanzin.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.

Foto’s

Bij Festival Waanzin worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt. Deze foto’s worden geplaatst op onze website of op de site van onze partners. Wij vragen hiervoor geen toestemming maar als je wilt kun je je foto laten verwijderen — een email aan info@festivalwaanzin.nl volstaat daarvoor.

Je vindt op onze website links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van je gegevens door websites van derden. Controleer daarom altijd de privacy policy van de betreffende websites. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy policy. Controleer deze daarom regelmatig op wijzigingen.

Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op via info@festivalwaanzin.nl. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De website heeft tot doel om informatie over Festival Waanzin en haar programmering te verschaffen. Keuzes die gemaakt worden op basis van informatie op deze website zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Wijzigingen

Festival Waanzin behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Festival Waanzin te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met info@festivalwaanzin.nl

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 2 oktober 2019